Vincent van Gogh

Vincent van Gogh

Almond Blossom

Most viewed
Everything about
Vincent van Gogh

The sad life of Van Gogh

Van Gogh was born in the Netherlands and later lived in Paris and other places in France. He did not have such a happy life and nobody in his lifetime enjoyed his beautiful paintings. In all his life, he managed to sell only one single of his paintings. He earned no money and remained forever dependent on his parents and brother Theo.

Concentrate on paintings

In 1888, Vincent van Gogh cut off part of his left ear. He took to drinking and was eventually admitted to a psychiatric hospital. In 1890 he decided - on advice of his doctor - to concentrate on painting and created his final series: 12 elongated paintings of landscapes, including "Wheat field under thunderclouds ' and ' Tree roots'. On July 27, 1890 Vincent walked into a wheat field and shot himself in the chest. He left behind a large number of artworks: more than 850 paintings and nearly 1,300 works on paper.

Van Gogh wordt geboren in Nederland en gaat later in Parijs en in andere plaatsen in Frankrijk wonen. Hij had niet zo’n gelukkig leven en niemand vond zijn schilderijen mooi. Hij heeft in heel z’n leven één schilderij verkocht. Hij verdiende zelf geen geld en moest altijd bij zijn ouders of zijn broer Theo aankloppen. In 1888 heeft Vincent van Gogh een stuk van zijn linkeroor afgesneden. Hij raakt aan de drank en wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. In 1890 besluit hij – op advies van zijn arts - zich volledig te concentreren op het schilderen en hij maakt zijn laatste serie: 12 langgerekte doeken van landschappen, waaronder 'Korenveld onder onweerslucht' en 'Boomstronken'. Op 27 juli 1890 loopt Vincent een korenveld in en schiet zichzelf in de borst. Hij laat een groot aantal kunstwerken na: ruim 850 schilderijen en bijna 1300 werken op papier.